Links

 

Hakomi Institute, Freunde und Partner

 

Hakomi Institute of Europe                                                  www.hakomi.de

 

Hakomi Ron Kurtz educational materials                   www.hakomi.com

 

Hakomi Mallorca                                                                          www.hakomimallorca.com

   

Hakomi Österreich                                                                      www.hakomi-austria.at

 

Helga und Uli Holzapfel                                                          www.therapieseminare.de

 

European Association of Body Psychotherapie        www. eabp.org  

 

European Association for psychotherapy                    www.europsyche.org               

 

Michael Harrer                                                                              www.achtsamleben.at